Werkzame elementen bij jongereninterventies, gericht op het voorkómen van (mogelijke) betalingsachterstanden

Voor en door jongeren
PublicatiesGepubliceerd op: 26-01-23
Het Verwey-Jonker Instituut heeft in samenwerking met Save the Children een kwalitatief onderzoek gedaan naar wat nu écht werkt bij het bereiken van jongeren met geldproblemen. Uniek aan dit onderzoek is dat jongeren zelf gevraagd is hoe men hen het beste kan bereiken.

Het onderzoek is uitgevoerd door bij 6 verschillende jongereninterventies in verschillende gemeenten interviews met jongeren zelf te houden en hen in interactieve sessie met elkaar en met hulpverleners te laten reflecteren op de betreffende jongereninterventie. Dat levert, naast conclusies specifiek voor de interventies, ook een aantal algemene conclusies op over het bereiken van jongeren met geldproblemen.

Voor een deel benoemen jongeren zaken die ook voor volwassenen belangrijk vinden, zoals een goede persoonlijke band met de begeleider, een integrale aanpak gericht op verschillende leefgebieden, het belang van eigen regie, ontzorging en afstemming tussen instanties. Daarnaast kwamen een aantal zaken naar voren die specifiek voor jongeren leken te werken. Allereerst vinden jongeren het belangrijk dat hun begeleider snel en makkelijk bereikbaar is, ook buiten kantooruren. De inzet van jongeren in de begeleiding en een speelse manier van informatie overbrengen werd gewaardeerd. Ten slotte besteden jongereninterventies aandacht aan de overgang naar financieel verantwoordelijke als jongeren achttien worden. Volgens de onderzoekers is het juist de combinatie van de verschillende bouwstenen die maakt dat jongeren goed worden bereikt.

Dit onderzoek is onderdeel van het project Eerder uit de Schulden: wat werkt? Een onderzoeksproject naar diverse interventies in de schuldhulpverlening. Meer informatie over het project is hier te vinden. Eerder uit de Schulden wordt gefinancierd door het NWO in het kader van de NWA ronde Schulden en Armoede.

Zie ook het artikel: ‘Wie jongeren helpt om schuldenvrij te worden, gaat criminaliteit tegen’ / Door van der Wiele.

Thema's

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: