Schulddienstverlening Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD)

Nota van bevindingen
PublicatiesGepubliceerd op: 08-06-23
Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek uitgevoerd voor de rekenkamercommissies van de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Zeist naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van de schulddienstverlening door de Regionale Sociale Dienst (RSD). De rekenkamercommissies wilden weten in hoeverre de schuldhulpverlening door de RSD erin slaagt om mensen met schulden te bereiken en of dit vervolgens bijdraagt aan het verminderen van schuldenproblematiek onder deze inwoners. Daarnaast is gezocht naar best practices die behouden moeten blijven en naar verbeterpunten. De effectiviteit van het beleid staat dus voorop, waarbij het belang van de inwoner centraal staat.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de RSD een professionele en betrokken uitvoeringsorganisatie is en dat de uitvoering van de schulddienstverlening qua proces over het algemeen goed verloopt. Er is echter te weinig informatie over de resultaten van de schulddienstverlening in de beleidsstukken te vinden om deze goed te kunnen beoordelen. Willen de raden meer grip hebben op beleid, uitvoering en resultaten, dan zijn concrete en duidelijke doelen en bijpassende indicatoren nodig.

Onderzoekers

 • Diane BulsinkSenior onderzoeker
 • Marlinda van der HoffOnderzoeker
 • Micky OutOnderzoeker

Thema's

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: