Vadercontact in de opvang

Een onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van de opvang gedurende de periode dat moeder en kinderen in de opvang verblijven wegens huiselijk geweld
PublicatiesGepubliceerd op: 05-02-24
Hulpverleners in de opvang staan voor het dilemma over hoe om te gaan met de rol van de achterblijvende vader na een huiselijk geweldsituatie. Verschillende wensen en belangen, geweldsdynamieken en de impact op kinderen spelen allemaal een belangrijke rol en maken het inschatten van veiligheid rond vader-kind-contact complex.

In opdracht van de drie vrouwenopvangorganisaties Blijf Groep, Moviera en Sterk Huis heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar afwegingen en dilemma’s die een rol spelen in het contact tussen kinderen en de achterblijvende vader op het moment dat moeder met kinderen vanwege huiselijk geweld in de opvang terecht komt. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

Het onderzoek

Voor het onderzoek is literatuur en jurisprudentie onderzoek uitgevoerd. Er zijn (groeps-)gesprekken gevoerd met professionals van de vrouwenopvang, juristen en wetenschappelijke experts. Om professionals handvatten te bieden in het wegen van belangen en inschatten van de veiligheid is op basis van het onderzoek een afwegingskader ontwikkeld met bijbehorende handleiding. Daarnaast is een achtergrondrapport geschreven, wat inzicht geeft in hoe hulpverleners op dit moment de veiligheid inschatten, de rol van de opvang in het vader-kind contact en welke afwegingen en dilemma’s spelen rond het contact met de achterblijvende vader.

Thema's

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: