Marte Sikkema, MSc

Junior onderzoeker

Onderzoek dat bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen de mogelijkheden krijgt om zijn of haar weg te vinden: daar wil ik me voor inzetten.

Marte Sikkema
Als junior onderzoeker ben ik betrokken bij de opzet, uitvoer en rapportage van verschillende kwalitatieve onderzoeksprojecten. Participatie en integratie zijn thema’s waar ik me voornamelijk mee bezighoud.

Ik interesseer me hierbij in het bijzonder voor de positie van vrouwen, of zij nu al lang of pas kort in Nederland wonen. Hun kansen zijn namelijk nog niet altijd gelijk aan die van mannen.

Het is leuk om betrokken te zijn bij positieve ontwikkelingen. Zo werk ik momenteel mee aan een evaluatieonderzoek omtrent de mogelijkheden om vrouwelijke statushouders betere begeleiding te bieden richting participatie en werk.

Aandacht hebben voor de verschillende identiteiten en achtergronden van mensen, en oog hebben voor de mogelijkheden van professionals in de uitvoeringspraktijk vind ik heel belangrijk. Het is mooi dat dit in onze projecten zo centraal staat.

Marte Sikkema, MSc

Junior onderzoeker