Remittances

Belemmeringen bij geldtransacties van migranten naar familie in hun land van herkomst
PublicatiesGepubliceerd op: 12-12-22
Het Verwey-Jonker Instituut en Andersson Elffers Felix hebben onderzoek gedaan naar ‘remittances’. Dit zijn betalingen van migranten in Nederland naar bekenden in hun land van herkomst.

De vraag was hoe belemmeringen bij deze geldtransacties kunnen worden verminderd en hoe de toegang tot de financiële dienstverlening aan migranten kan worden verbeterd. De ervaringen van migranten zijn door middel van focusgroepgesprekken in beeld gebracht. Het rapport, waarmee de stand van zaken in de huidige Nederlandse markt voor remittances in kaart is gebracht, is input voor beleidsmakers, toezichthouders en uitvoeringspartijen.

Zie ook: Kamerbrief over onderzoek naar remittances in Nederland

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: