Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten 2022

PublicatiesGepubliceerd op: 07-11-22
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Deze wet geeft gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen, het liefst via betaald werk. Gemeenten zijn voortvarend aan de slag gegaan met hun (nieuwe) taken. Toch is er nog veel werk aan de winkel om de ambities van het nieuwe inburgeringsstelsel waar te kunnen maken. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten van Kennisplatform Inclusief Samenleven in samenwerking met Divosa.

Belangrijke pijlers van de Wet inburgering 2021: inburgeraars kunnen snel starten met inburgeren, zij kunnen een inburgeringstraject op maat volgen, en het leren van de taal gaat hand in hand met participatie. Bijvoorbeeld via een stage, opleiding of werkervaringsplaats. Wij zien een aantal uitdagingen om deze doelen te behalen. In het rapport doen we aanbevelingen voor gemeenten.

Deze monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door KIS en Divosa. 2022 is het zevende jaar dat de monitor uitkomt.

ISBN 978-94-6409-194-6
62 pag.
2022

Download via kis.nl

Onderzoekers

Met medewerking van

 • Marleen Lubberdink
 • Eva van den Hazel
 • Christel Vermeulen

Thema's

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Wet inburgering 2021
Deel deze publicatie op: