Dr. Serena Does

Senior onderzoeker

Door mensen te betrekken uit de groepen die je onderzoekt, kom je dichterbij de waarheid.

Serena Does
Als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en programma coördinator bij Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) is Serena Does actief op het gebied van sociale (on)gelijkheid. Ze voert kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit, evalueert beleid en maatschappelijke programma’s en vertaalt wetenschappelijke bevindingen naar praktische interventiemogelijkheden.

Voordat Serena bij het Verwey-Jonker instituut kwam werken in 2021, was ze actief als senior onderzoeker en acting director of faculty searches in de Office of Equity, Diversity and Inclusion aan de University of California, Los Angeles (UCLA). Daar was Does betrokken bij het vormgeven van inclusief universitair onderwijs en beleid rondom gelijke kansen in de selectie en werving van universitair docenten, hoogleraren en decanen. Daarvoor was ze senior onderzoeker aan de UCLA Anderson School of Management, onderzoeker bij de UCLA Department of Psychology en Fellow aan de Harvard Kennedy School.

Ongelijkheid

Het onderzoek van Does naar sociale ongelijkheid richt zich zowel op de aanwezigheid van negatieve ervaringen (zoals blootgesteld worden aan racistische opmerkingen en/of seksuele intimidatie), als op de afwezigheid van positieve ervaringen (zoals het niet ontvangen van aanmoediging op school of geen waardering krijgen op het werk). Deze duale benadering helpt om een breder scala aan vormen van achterstelling in kaart te brengen. Bijvoorbeeld onder werknemers, leerlingen van kleur en mensen van lage sociaaleconomische status.

Dr. Serena Does

Senior onderzoeker

Externe publicaties

Selectie van Serena’s publicaties:

2022 Artikel op www.kis.nl: ‘Een ogenschijnlijke paradox: om racisme aan te pakken moet je niet kleurenblind zijn‘.

2021 Does, S., Leslie, G., Bell, A. N., Yamaguchi-Pedroza, K., Shalbi, K., & Shih, M. The harms of racial miscategorization: Comparing multiracial individuals’ well-being in the Continental U.S. versus Hawai’i. Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology.

2021 Simons, E. C. G., Arevalo, A., Washington, S. L., Does, S., et al. (2021). Trends in the Racial and Ethnic Diversity in the US Urology Workforce. Urology.

2019 Shih, M., Wilton, L., Does, S., Goodale, B. M., & Sanchez, D. T. (2019). Multiple racial identities as sources of psychological resilience. Social and Personality Psychology Compass, 13(6), e12469.

2019 Does, S., Gündemir, S., & Shih, M. (2019). The Divided States of America: How the 2016 Presidential Election increased polarization on gender attitudes. Social Psychological and Personality Science, 10(3), 374-381.

2018 Does, S., Gündemir, S., Shih, M (2018). How sexual harassment affects a company’s public image. Harvard Business Review.

2018 Norlander, P., Does, S., & Shih, M. (2018). The absence of positive experiences: Examining disparities in the workplace. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2018, No. 1, p. 14828). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

2018 Does, S., Ellemers, N., Dovidio, J. F., Norman, J.*, Mentovich, A., Van der Lee, R., & Goff, P. A. (2018). Implications of research staff demographics for psychological science. American Psychologist, 73, 639-650.

2016 Does, S. & Shih, M. (2016). Where Do Racism and Sexism Intersect at the Office? Zócalo

2016 Does, S., & Mentovich, A. (2016). Rooting for the top dog: How social dominance motives shape group preference in intergroup competition. Journal of Experimental Social Psychology, 62, 24-29.