Door mensen te betrekken uit de groepen die je onderzoekt, kom je dichterbij de waarheid.

Dr. Serena Does
Als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en projectleider bij Kennisplatform Integratie & Samenleving ben ik actief op het gebied van ongelijkheid, polarisatie en racisme. Ik doe kwantitatief en kwalitatief onderzoek, evalueer beleid en maatschappelijke programma’s en vertaal wetenschappelijke bevindingen naar praktische interventiemogelijkheden.

Voordat ik bij het Verwey-Jonker instituut kwam werken, was ik senior onderzoeker en acting director of faculty searches in de Office of Equity, Diversity and Inclusion aan de University of California, Los Angeles (UCLA). Daar was ik betrokken bij het vormgeven van inclusiever onderwijs en beleid rondom gelijke kansen in de selectie en werving van universitair docenten en hoogleraren. Voordien was ik onderzoeker bij de UCLA Department of Psychology, Fellow aan de Harvard Kennedy School en senior onderzoeker aan de UCLA Anderson School of Management.

Ongelijke behandeling

Mijn onderzoek naar ongelijke behandeling richt zich zowel op de aanwezigheid van negatieve ervaringen (zoals discriminatie en seksuele intimidatie) als op het ontbreken van positieve ervaringen (zoals hoge verwachtingen en stimulans van leraren of waardering krijgen op het werk). Deze benadering helpt om een breder scala aan vormen van achterstelling in kaart te brengen, bijvoorbeeld van vrouwen van kleur op de arbeidsmarkt, mensen in een lage sociaaleconomische positie in de zorg en jongeren met een migratieachtergrond in het onderwijs.

 

Dr. Serena Does

Senior onderzoeker

Externe publicaties

Selectie van Serena’s publicaties:

2019 Shih, M., Wilton, L., Does, S., Goodale, B. M., & Sanchez, D. T. (2019). Multiple racial identities as sources of psychological resilience. Social and Personality Psychology Compass, 13(6), e12469.

2019 Does, S., Gündemir, S., & Shih, M. (2019). The Divided States of America: How the 2016 Presidential Election increased polarization on gender attitudes. Social Psychological and Personality Science, 10(3), 374-381.

2018 Does, S., Gündemir, S., Shih, M (2018). How sexual harassment affects a company’s public image. Harvard Business Review.

2018 Norlander, P., Does, S., & Shih, M. (2018). The absence of positive experiences: Examining disparities in the workplace. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2018, No. 1, p. 14828). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

2018 Does, S., Ellemers, N., Dovidio, J. F., Norman, J.*, Mentovich, A., Van der Lee, R., & Goff, P. A. (2018). Implications of research staff demographics for psychological science. American Psychologist, 73, 639-650.

2016 Does, S. & Shih, M. (2016). Where Do Racism and Sexism Intersect at the Office? Zócalo

2016 Does, S., & Mentovich, A. (2016). Rooting for the top dog: How social dominance motives shape group preference in intergroup competition. Journal of Experimental Social Psychology, 62, 24-29.