Behoefte aan ondersteuning door vrijwilligers bij terminaal zieke mensen thuis

Een verkenning voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland
PublicatiesGepubliceerd op: 25-01-24
Meer dan een half miljoen mensen verleenden in de afgelopen vijf jaar mantelzorg aan een terminale zieke thuis. Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) de behoefte bij deze mantelzorgers en patiënten aan een vrijwilliger die hun ondersteunt.

Bij ongeveer 6.000 mensen per jaar die thuis zullen overlijden, is hulp gewenst van een vrijwilliger, blijkt uit het onderzoek. Veel mantelzorgers (7 op de 10) die zorgen voor iemand in de laatste levensfase thuis, ervaren overbelasting. Dit is een grotere groep dan bij mantelzorgers in het algemeen.

Bijna 70 procent van de mantelzorgers denkt dat anderen kunnen helpen in de zorg en het dagelijks leven van iemand in de laatste levensfase: 38 procent denkt daarbij aan ondersteuning van een vrijwilliger. Met name kinderen van mensen in de laatste levensfase hebben behoefte aan een vrijwilliger. Bij mantelzorgers die zorgen voor een partner is dit iets minder aan de orde.

Mantelzorgers vinden het ook vaak moeilijk om te beginnen over de behoefte aan extra ondersteuning. Zeker als de mantelzorg voor naaste familie is, die het liefst dierbaren om zich heen heeft. Uit het onderzoek blijkt dat het gesprek over extra hulp meestal bij de huisarts of de verpleegkundige begint.

Download op deze pagina de working paper, met daarin de conclusies van ons onderzoek. Je vindt hier daarnaast ook de korte publiekssamenvatting van VPTZ Nederland.

Met medewerking van

  • Maxime BrandenburgProjectsecretariaat

Thema's

Deel deze publicatie op: