Dr. Asia Sarti

Onderzoeker

De jeugd is het heden én de toekomst. Door hen actief te betrekken bij onderzoek, krijgen we beter zicht op wie zij zijn en wat zij willen, en kunnen we interventies en aanpakken beter afstemmen op hun behoeften en levens

Asia Sarti
Als onderzoeker houd ik mij bezig met verschillende groepen jeugdigen in kwetsbare posities. Door hen actief te betrekken bij onderzoek, draag ik eraan bij dat we als samenleving beter zicht krijgen op waar hun behoeften én krachten liggen. Door hiermee rekening te houden werken we aan adequaat beleid en uitvoering, en dragen we bij aan positieve ontwikkeling van de jeugd.

Door interviews met inzet van de tijdlijnmethode heb ik samen met mijn collega’s diepgaand inzicht verkregen in ervaringen van jeugdigen die in de JeugdzorgPlus hebben gezeten. Door hun ervaringen uitgebreid te beschrijven, geïllustreerd door levendige citaten, brengen we de verhalen van de jeugdigen over. Deze verhalen, geplaatst in een kader, kunnen aanleiding vormen tot verbeteracties om (nog) beter aan te sluiten bij wat goed is voor jeugd onder deze omstandigheden.  

Naast de tijdlijnmethode zet ik ook andere creatieve werkvormen in om met jeugd in gesprek te gaan, zowel individueel als in groepsverband. Dit doe ik in de Jeugdzorg(Plus), maar ook op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. Ik vind het belangrijk de vertaalslag te maken van de ideeën en wensen van jeugdigen naar beleid en uitvoering. Maar ook om de jeugd zelf hierbij te betrekken en het gesprek rechtstreeks met beleidsmakers te laten voeren. Dit ontstaat niet altijd vanzelf, maar moet worden gefaciliteerd. Ik zet me daar graag voor in. 

Dr. Asia Sarti

Onderzoeker

Externe publicaties

  • 2018 – Sarti, A., Dedding, C. & Bunders, J.F.G. Beyond a deficiencies approach: Towards a more integral representation of the everyday life of children growing up in contexts of poverty. Qualitative Social Work.
  • 2017 – Sarti, A. Rapportage Raad van Kinderen Den Haag. In opdracht van Stichting Leergeld Den Haag.
  • 2016 – Sarti, A., Lems, E. & Dedding, C. Gezelligheid, gezondheid en gewicht: Exploratieve studie naar de beleving en dagelijkse realiteit van jonge meiden met (dreigend) overgewicht in Amsterdam Noord en Zuidoost en de lessen die zij hebben voor (zorg)professionals. In opdracht van de gemeente Amsterdam/AAGG.
  • 2015 – Sarti, A. Armoede, daar zijn (geen) woorden voor. In opdracht van Stichting Leergeld Den Haag.