Samen tegen armoede in Katwijk

Naar een integrale en preventieve armoedeaanpak
PublicatiesGepubliceerd op: 13-04-21
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar hangt samen met problemen op andere leefgebieden. De gemeente Katwijk wil samen met haar inwoners en stakeholders aan de slag om armoede op een integrale en preventieve manier aan te pakken. Het Verwey-Jonker Instituut voerde een participatief onderzoek uit naar deze aanpak van armoede in de gemeente Katwijk.

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek zijn de dialoogbijeenkomsten waarin de gemeente Katwijk, haar partners en inwoners actief zijn betrokken bij het evalueren van de huidige aanpak en het tot stand brengen van een toekomstige integrale en preventieve aanpak.

In dit onderzoek geven we antwoord op twee hoofdvragen:

 1. Hoe ziet (de uitvoering van) het huidige armoedebeleid in Katwijk eruit en wat moet daarvan worden behouden?
 2. Waar kan het huidige aanbod worden verbeterd of waar liggen kansen om extra op in te zetten op een wijze die passend is voor de situatie in Katwijk?

In dit rapport bespreken we hoe de huidige armoede aanpak in Katwijk eruit ziet en waar op voortgebouwd kan worden. Eveneens geven we een overzicht van de meerwaarde van verschillende regelingen/voorzieningen gericht op preventie/vroegsignalering en bespreken we de werkzame bestanddelen van integrale en preventieve aanpakken van drie casusgemeenten. Vervolgens komen in dit rapport wensen, ambities en bijbehorende acties van stakeholders en inwoners naar voren over de toekomstige armoede aanpak. Tot slot geven we concrete aanbevelingen voor het versterken van de armoedeaanpak in Katwijk.

Het volledige rapport inclusief bijlagen is hier te downloaden.

Onderzoekers

Met medewerking van

 • J. A. M. C. Rommens

Thema's

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: