Ondersteuning van jongeren met schulden in Lelystad

Zicht op wat er is en wat wordt gemist
PublicatiesGepubliceerd op: 18-03-21
Jongeren vormen een kwetsbare doelgroep voor het ontstaan van schulden. In Lelystad is veel aandacht voor schulden. De mate waarin de beschikbare hulp ook jongeren (17-27 jaar) voldoende bereikt, is echter niet bekend. In de nota ‘Armoede- en Schuldhulpverlening 2019-2022’ is het doel opgenomen om in Lelystad sterk in te zetten op het doorontwikkelen van de schuldhulpverlening. Hierin is ook aandacht voor jongeren en schulden.

Dit onderzoek sluit hierop aan en kent twee onderzoeksvragen: Wat is de omvang en de aard van de schuldenproblematiek onder jongeren in Lelystad? En 2. Hoe ziet de ondersteuning die jongeren met schuldenproblematiek in Lelystad krijgen eruit?

In dit onderzoek zijn verschillende methodieken ingezet. Zo is er een online enquête ingevuld en hebben we bestaande gegevens over jongeren met schulden verzameld en geanalyseerd. Tevens hebben we diepte-interviews gehouden met professionals en jongeren. Dit onderzoek had een participatief karakter, wat betekent dat ervaringsdeskundige jongeren actief meedachten over opzet en bevindingen van het onderzoek.

Dit heeft een beeld opgeleverd van hoe, met de beschikbare hulp in Lelystad, jongeren al worden bereikt en wat er nodig is om het bereik te vergroten. In dit rapport worden daarnaast inzichten rondom jongeren en schulden in Lelystad, vergeleken met landelijke gegevens. Tot slot worden er concrete aanbevelingen gegeven vanuit de praktijk voor het optimaliseren van de aanpak van de schuldhulpverlening voor jongeren in Lelystad.

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: