Goede communicatie over coronamaatregelen voor álle burgers

een verkennend onderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 29-04-21
De coronacrisis raakt de samenleving als geheel en in het bijzonder kwetsbare groepen. Er zijn zorgen over de grote impact die corona ook op burgers met een migratieachtergrond heeft. KIS deed onderzoek naar de communicatie over coronamaatregelen met deze doelgroep.

We brachten in kaart in hoeverre de informatie over de maatregelen laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond bereikt, en of die informatie begrepen en opgevolgd wordt. Welke knelpunten zijn er in de communicatie vanuit rijksoverheid, gemeenten en organisaties? In het rapport geven we een aantal aanbevelingen om de communicatie beter toe te snijden om burgers met een migratieachtergrond.

Lees ook het artikel dat eerder op KIS.nl verscheen over dit onderzoek.

ISBN 978-94-6409-080-2
27 pag.
2021

Download via www.kis.nl

Onderzoekers

Thema's

  • Coronadossier

    De coronacrisis raakt ons allemaal. Het heeft bijvoorbeeld invloed op zaken als huiselijk geweld, armoede, sociale stabiliteit, veiligheid, en meer. Lees hier artikelen en publicaties over de invloed van de coronacrisis op verschillende gebieden van de samenleving. Bekijk hieronder het laatste nieuws en de laatste publicaties rondom ons onderzoek en corona.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: