Goede communicatie over coronamaatregelen voor álle burgers

een verkennend onderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 29-04-21
De coronacrisis raakt de samenleving als geheel en in het bijzonder kwetsbare groepen. Er zijn zorgen over de grote impact die corona ook op burgers met een migratieachtergrond heeft. KIS deed onderzoek naar de communicatie over coronamaatregelen met deze doelgroep.

We brachten in kaart in hoeverre de informatie over de maatregelen laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond bereikt, en of die informatie begrepen en opgevolgd wordt. Welke knelpunten zijn er in de communicatie vanuit rijksoverheid, gemeenten en organisaties? In het rapport geven we een aantal aanbevelingen om de communicatie beter toe te snijden om burgers met een migratieachtergrond.

Lees ook het artikel dat eerder op KIS.nl verscheen over dit onderzoek.

ISBN 978-94-6409-080-2
27 pag.
2021

Download via www.kis.nl

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Polarisatie en verbinding

    Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: