De sociale basis: kernboodschap en position paper

PublicatiesGepubliceerd op: 26-06-23
De sociale basis is een begrip dat volop in de belangstelling staat en waar hoge verwachtingen van zijn. Samen met (in willekeurige volgorde) Sociaal Werk Nederland, MantelzorgNL, de VNG, Movisie, de NOV, en het ministerie van VWS (directie MO) schreef het Verwey-Jonker Instituut een gedragen position paper over de betekenis en waarde van de sociale basis, met een bijbehorende kernboodschap.

Deze position paper kwam tot stand tijdens een aantal bijeenkomsten met bovengenoemde maatschappelijke organisaties over de sociale basis. Het Verwey-Jonker Instituut vervulde hierbij de rol van onafhankelijke procesbegeleider, in opdracht van de Directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS.

De kernboodschap in het position paper is voor ons en de betrokken partijen geen eindpunt, maar een belangrijke stap in ons denken over de sociale basis op dit moment.

De partijen willen op korte termijn landelijk, vanuit ieders eigen perspectief bijdragen aan, en tegelijkertijd leren van, het gesprek en de initiatieven op lokaal niveau. Want daar is waar de sociale basis is. Wat de betrokkenen daar leren willen ze gebruiken als input voor aanpassingen op systeemniveau.

Daar gaan de betrokken partijen vol vertrouwen mee aan de slag. En roepen iedereen die zich hierbij betrokken voelt om zijn/haar steentje hieraan bij te (blijven) dragen.

Thema's

Deel deze publicatie op: