Sleutelpersonen spelen grote rol bij inburgering statushouders

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 09-07-2020
Nieuws
Sleutelpersonen spelen een belangrijke rol in het contact tussen statushouders en organisaties die met statushouders te maken hebben, zo blijkt uit het onderzoek ‘De inzet van sleutelpersonen in de inburgering’ dat vandaag op onze website is verschenen.

Maar wie zijn deze sleutelpersonen? Zij zijn zelf migrant of vluchteling, hebben het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en kunnen een brugfunctie vervullen tussen statushouders, instanties en gemeenten. Zij weten als geen ander wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen. Zij hebben zelf ervaren hoe het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

Verschillende rollen

Sleutelpersonen vervullen verschillende rollen, zoals verbinder, vertaler en voorlichter. We zien dat de rollen deels overlappen en dat de kracht van de inzet van sleutelpersonen is gelegen in het feit dat zij bij een opdracht, activiteit of samenwerking meerdere rollen tegelijkertijd (kunnen) inzetten en op meerdere leefgebieden ondersteuning (kunnen) bieden. Onderzoeker dr. Marjan de Gruijter: ‘Bijzonder aan sleutelpersonen is, dat zij altijd twee doelgroepen bedienen: niet alleen statushouders, maar ook instanties en de gemeente. Uit ons onderzoek blijkt dat professionals via sleutelpersonen een inkijkje krijgen in het dagelijks leven van nieuwkomers. Dat is ontzettend waardevol’.

Nieuwe Wet inburgering

In het nieuwe inburgeringsstelsel, dat naar verwachting op 1 juli 2021 in werking treedt, krijgen gemeenten meer mogelijkheden om inburgeraars zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te krijgen. Belangrijk element in de begeleiding van gemeenten, wordt een integrale werkwijze, waarin rekening wordt gehouden met alle levensdomeinen. De inzet van sleutelpersonen en cultuurverbinders, die als vanzelfsprekend naar ‘de hele mens’ kijken, past hier goed bij en is domeinoverstijgend.

Bijzonder aan sleutelpersonen is, dat zij altijd twee doelgroepen bedienen: niet alleen statushouders, maar ook instanties en de gemeente – Marjan de Gruijter

Resultaten en aanbevelingen

Uit ons onderzoek blijkt dat de inzet van sleutelpersonen ertoe leidt dat ook mensen worden bereikt die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, of om allerlei redenen op afstand, afwachtend of argwanend staan ten opzichte van instituties. Het (breder) inzetten van sleutelpersonen in de inburgering kan daarmee leiden tot een meer doelmatige besteding van middelen.

We constateren dat met name de adviesrol van sleutelpersonen bij de voorbereiding en inrichting van de nieuwe Wet inburgering kan worden versterkt. Gemeenten en hun ketenpartners kunnen op die manier de stem van nieuwkomers beter in hun beleid en uitvoering meenemen. In de rapportage hebben wij concrete adviezen opgenomen over de wijze waarop gemeenten en hun partners sleutelpersonen beter kunnen benutten.

Lees de volledige publicatie hier.

Marjan de Gruijter

Contact
Wet inburgering 2021 2020

De inzet van sleutelpersonen in de inburgering

  • Marjan de Gruijter,
  • Merel Kahmann,
  • Ruth Yohannes,
  • Inge Razenberg
ISBN 978-94-6409-016-1Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: