Maatschappelijk werk van levensbeschouwelijke organisaties van grote waarde voor de stad

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 10-12-2020
Nieuws
De stad Rotterdam kent een grote verscheidenheid aan levensbeschouwelijke organisaties (lbo’s), die elk op hun eigen manier ondersteuning bieden aan hen die dat nodig hebben, en mensen samenbrengen door middel van sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van de gemeente Rotterdam samen met vijf grote levensbeschouwelijke organisaties (Stichting Mara, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen 010, Convent van kerken Rotterdam) de aard, omvang en activiteiten van 176 lbo’s in Rotterdam, en bracht hun waarde voor de samenleving in kaart.

 

Lbo’s en hun vrijwilligers zijn van grote waarde voor de Rotterdamse samenleving, zo bleek opnieuw, in navolging van een eerder onderzoek uit 2008. Met hun activiteiten dragen vrijwilligers bij aan het creëren van een sociaal netwerk en vangnet om mensen heen. Ze bieden informele hulp, zorg of onderlinge steun aan leden van de eigen gemeenschap. Velen houden zich bezig met gemeenschapsopbouw en empowerment, zowel van de eigen groep als van andere (achtergestelde) groepen. Ook ondersteunen veel lbo’s individuele Rotterdammers die buiten het blikveld van de formele instituties vallen.

Talkshow

Donderdag 10 december werd het onderzoek gepresenteerd in een online talkshow (zie video), waarin we aan de hand van inspirerende filmpjes uit de praktijk in gesprek gingen over de onderzoeksresultaten.

Waarde in geld

Gemiddeld besteden vrijwilligers per lbo circa 27.000 uur per jaar aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. De financiële waarde van deze inzet van vrijwilligers is niet hard te bepalen. Met twee verschillende berekeningswijzen is in het onderzoek wel een theoretische waarde bepaald die oploopt tot respectievelijk 220 miljoen en 365 miljoen euro.

Het onderzoek laat verder zien dat er nog kansen liggen in de samenwerking van lbo’s met scholen, wijkteams/buurtteams, maatschappelijk werk en gemeente. De samenwerking is veelal incidenteel of betreft een verwijsfunctie: structurele samenwerking komt veel minder voor. Terwijl lbo’s door hun laagdrempeligheid van grote waarde kunnen zijn voor (in)formele aanbieders van ondersteuning.

Aanbeveling

Een centrale aanbeveling is dan ook om verder in gesprek te gaan over samenwerking tussen lbo’s en (in)formele zorg- en welzijnsaanbieders in de stad. Een belangrijke rol ligt hierin voor de gemeente Rotterdam. Zij kunnen het gesprek tussen levensbeschouwelijke en niet-levensbeschouwelijke organisaties faciliteren, door goede en wederzijds vertrouwde intermediairs te zoeken en te ondersteunen, en door lbo’s als vanzelfsprekende partij mee te nemen in gesprekken over opgaven voor de stad.

 

Ahmed Hamdi

Contact
Sociaal domein 2020

Omvang en karakter van de maatschappelijke activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam

  • Jessica van den Toorn,
  • Maarten Davelaar,
  • Ahmed Hamdi,
  • Leyla Reches,
  • Milan van Keulen
ISBN 978-94-6409-021-5Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: