Omvang en karakter van de maatschappelijke activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam

PublicatiesGepubliceerd op: 10-12-20
De stad Rotterdam kent een grote verscheidenheid aan levensbeschouwelijke organisaties (lbo’s), die elk op hun eigen manier ondersteuning bieden aan hen die dat nodig hebben, en mensen samenbrengen door middel van sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de omvang en het karakter van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties (lbo’s) in Rotterdam.

Het onderzoek is gepresenteerd in een online talkshow, waarin we aan de hand van inspirerende filmpjes uit de praktijk in gesprek gaan over de onderzoeksresultaten.

In het rapport gaan we specifiek in op de rol die lbo’s spelen in het leven van hun leden en bezoekers en in het leven van de Rotterdammers die zij met sociaalmaatschappelijke activiteiten ondersteunen of bij elkaar brengen. Ook brengen we in kaart hoeveel vrijwilligersuren hiervoor worden ingezet en wat het de maatschappij zou kosten als beroepskrachten deze activiteiten zouden uitvoeren (vervangingswaarde), of als burgers zelf deze ondersteuning zouden moeten inkopen (marktwaarde).

Sociale cohesie

We besteden bovendien aandacht aan de motivatie van de vrijwilligers en geven inzicht in wat dit vrijwilligerswerk bijdraagt aan sociale cohesie. In nauwe samenwerking met vijf grote Rotterdamse levensbeschouwelijke organisaties (Stichting Mara, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen 010, Convent van kerken Rotterdam) verzamelden we daartoe informatie bij 176 Rotterdamse lbo’s, gingen we in gesprek met vrijwilligers en beroepskrachten en zetten we onze inzichten af tegen de inzichten uit de literatuur.

Thema's

 • Sociaal Domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: