Lastige thema’s rondom vaderschap bespreekbaar maken met opvoeddebatten

Methodiekbeschrijving en onderbouwing: Huiselijk Geluk en Op het Rechte Pad
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 30-12-2021
Nieuws
Trias Pedagogica – expertisebureau op het gebied van vaderschap, opvoeden en interculturele pedagogiek – voert sinds vele jaren ‘opvoeddebatten’ uit met groepen vaders met een migratieachtergrond. De opvoeddebatten ondersteunen het gesprek tussen vaders die anders niet snel in gesprek zouden komen over opvoeding. Diverse gemeenten zetten de opvoeddebatten in. De sessies sluiten nauw aan bij de leefwereld van vaders en de debatleiders zijn personen die dichtbij de vaders staan.

De opvoeddebatten bestaan uit een vaste reeks van vier basisdebatten rondom opvoedingsvraagstukken, opgevolgd door een serie verdiepingsdebatten die ingaan op meer ingewikkelde thematiek. Meestal bestaande uit thema’s  die pas bespreekbaar zijn als het vertrouwen is opgebouwd in de groep en de basis is gelegd voor het praten over opvoeden. Twee varianten van deze verdiepingsdebatten zijn nu in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut beschreven en onderbouwd. Ze volgen op de eerdere (vernieuwde) beschrijving en onderbouwing van de basisdebatten, die in 2021 verscheen. 

Verdiepingsdebat ‘Huiselijk Geluk’


De verdiepingsdebatten rondom ‘Huiselijk Geluk’ richten zich op het ondersteunen van vaders bij het bevorderen van huiselijk geluk en de preventie van geweld in hun gezin. Tijdens het eerste verdiepingsdebat (Huiselijk Geluk – bevorderende en belemmerende elementen) staan de vaders stil bij de betekenis van huiselijk geluk en de verschillende elementen die huiselijk geluk kunnen bevorderen of juist belemmeren. Tevens gaan zij aan de hand van illustraties in gesprek over verschillende vormen van huiselijk geweld. Tijdens het tweede verdiepingsdebat (Huiselijk Geluk – bordspel) wisselen de vaders met elkaar uit over belonen en straffen en spelen zij het door Trias ontwikkelde bordspel Huiselijk Geluk. Tijdens het derde verdiepingsdebat gaan de vaders op laagdrempelige wijze in gesprek met een lokale professional, bijvoorbeeld van Veilig Thuis. Meer weten? Download hier de methodiek.

De drempel ligt heel erg hoog voor het inschakelen van professionals. Niet alleen ikzelf, maar ook anderen in mijn omgeving zijn bang dat wanneer we open en eerlijk vertellen over onze situatie, dat het juist averechts gaat werken. Na het gesprek met Veilig Thuis, weet ik dat ze er niet op uit zijn om je kinderen af te pakken, maar ons juist willen helpen om de situatie beter te maken. – aldus een vader.

Verdiepingsdebat ‘Op het rechte pad’

Onder de parapluterm ‘Op het Rechte Pad’ vallen twee series verdiepingsdebatten, namelijk ‘Stimuleren & Bespreken’ en ‘Ontsporing & Vervreemding. Het hoofddoel van deze verdiepingsdebatten  is het ondersteunen van vaders bij de preventie van het marginaliseren of vervreemden van kinderen. Bij marginaliseren gaat het om (vaak met elkaar samenhangende of in elkaar overlopende) problemen als voortijdig stoppen met de opleiding, betrokken raken bij overlastgevend gedrag, risicogedrag, criminaliteit en dak- of thuisloosheid. Bij vervreemden gaat het om het zich afkeren van de maatschappij en aangetrokken voelen tot radicaal gedachtengoed, met als mogelijke vervolgstap het zich aansluiten bij (moslim)radicale groepen. De verdiepingsdebatten maken dat de vaders zich bewust worden van hun rol als ouder om hun kinderen te behoeden voor afglijden en bieden hen kennis en handvatten om hun kinderen te ondersteunen en begeleiden op weg naar zelfredzaamheid. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van casuïstiek, het door Trias Pedagogica ontwikkelde kaartspel Ontsporing & Vervreemding en het aansluiten van lokale professionals, zoals de politie. Meer weten? Download hier de methodiek.

Er moet meer aandacht worden besteed aan een goede samenwerking tussen ouders, de politie en de gemeente. Er is veel angst en wantrouwen, waardoor ouders nu vaak te lang intern zoeken naar oplossingen i.p.v. dat ze op tijd ingrijpen en hulp zoeken. – aldus een vader.

Deze methodiekbeschrijvingen en -onderbouwingen zijn financieel mede mogelijk gemaakt door ZonMW, gemeente Amsterdam en gemeente Amersfoort.

Marjolijn Distelbrink

Contact
Jeugd en opvoeding 2021

Opvoeddebatten met vaders met een migratieachtergrond

  • Marjolijn Distelbrink,
  • Lauren Ekkelboom,
  • Abdellah Mehraz,
  • Amella Mesic,
  • Trees Pels
Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: