Opvoeddebatten met vaders met een migratieachtergrond

Basisdebatten
PublicatiesGepubliceerd op: 05-10-21
Vaders met een migratieachtergrond worden door formele voorzieningen niet altijd bereikt. Zij krijgen daardoor niet de opvoedondersteuning die zij misschien wel nodig hebben om hun vaderrol actief op zich te kunnen nemen. Met de opvoeddebatten die Trias Pedagogica sinds 2007 organiseert, worden deze vaders wel bereikt en succesvol bij de opvoeding betrokken. In deze methodiekbeschrijving en -onderbouwing wordt de vernieuwde methodiek van de opvoeddebatten uitgelicht.

Sinds 2015 is de methodiek verder ontwikkeld en uitgebreid, zowel qua doelgroep als qua thema’s. De opvoeddebatten hebben als doel vaders bewust te maken van hun vaderrol, van basisprincipes in de opvoeding zoals het belang van communiceren met kinderen, en van het belang samen met de partner op te voeden. Vaders maken zich door de debatten een andere houding eigen en leren nieuwe vaardigheden. De debatten reiken kennis aan over bijvoorbeeld ontwikkeling of opvoeding, maar laten vaders zeker ook veel leren door onderlinge uitwisseling. Vaders worden actief via diverse informele kanalen geworven en debatten vinden plaats op tijden en locaties die voor hen goed uitkomen.

De opvoeddebatten zijn opgedeeld in drie modules: de basis opvoeddebatten, de verdiepingsdebatten (waarin specifieke, en vaak taboegevoelige, thema’s worden behandeld zoals huiselijk geweld, seksualiteit, radicalisering en nog veel meer) en een terugkomdag. In dit document wordt de eerste module – de basis opvoeddebatten – beschreven en onderbouwd.

Onderzoekers

Met medewerking van

  • Liselotte Oudega

In samenwerking met

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

Deel deze publicatie op: