Compilatievideo talkshow huiselijk geweld en kindermishandeling

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 01-12-2020
Artikel
Donderdag 12 november organiseerde het Verwey-Jonker Instituut samen met De G4, R9, VWS, het programma Geweld hoort nergens thuis, Augeo, VJI, en de VNG de talkshow ‘Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’.

 

We gingen in op de resultaten van ons onderzoek waarbij we van 2009 tot 2018 gezinnen volgden waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt. Stopt dit geweld daadwerkelijk? Wat zijn de risico- en beschermfactoren, wat is de rol van ouders/opvoeders, en wat is de rol van professionals? En vooral – wat is er nodig om het geweld voor altijd te stoppen?

In de online talkshow gingen we dieper in op conclusies van dit onderzoek en wat deze betekenen voor toekomstig beleid. Bekijk hieronder een compilatie van de talkshow.

 

Q&A

Tijdens de talkshow konden kijkers vragen stellen via de chat. De vragen die niet direct beantwoord konden worden en ook niet aan bod zijn gekomen, beantwoorden we in dit document.

 

Majone Steketee

Contact
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Kwestie van lange adem

  • Majone Steketee,
  • Bas Tierolf,
  • Katinka Lünnemann,
  • Milou Lünnemann,
  • Mathilde Compagner,
  • Marije Voorwinden
ISBN 978-94-6409-038-3Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: