Polarisatie en verbinding

Polarisatie en verbinding

Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie. Het is niet altijd een probleem als er spanningen en polarisatie zijn in de samenleving, die zijn er namelijk altijd wel in een bepaalde mate. Soms is polarisatie nodig om botsende standpunten, scheidslijnen of conflicterende belangen helder te maken. Maar als een polarisatieproces te lang doorgaat of als tegenstellingen te veel op de spits worden gedreven, raakt de samenleving te verdeeld.

Hoe signaleer je het op tijd als dit gebeurt? En hoe kan je polarisatie voorkomen of verminderen? Hier richten wij ons op binnen dit thema. We onderzoeken hoe factoren die polarisatie aanwakkeren te identificeren en aan te pakken zijn. We doen onderzoek naar polarisatieprocessen (in bijvoorbeeld wijken of op scholen. We ontwikkelen methodieken die gemeenten, maatschappelijke organisaties en (uitvoerend) professionals zelf kunnen toepassen om polarisatie te herkennen, bespreekbaar te maken en doeltreffend te verminderen. 

Het volledige thema-overzicht is hier te vinden.


Nieuws


Recente publicaties


Contactpersonen

Drs. Ron van Wonderen