Nieuwe kansen voor re-integratie 2e spoor door inzet van Virtual Reality

Burn-out bij werknemers binnen in de sector sociaal werk, jeugdzorg, kinderopvang

Over het project

In de sector Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (SWJK) zijn de cijfers van uitval door overbelasting en burn-out al jaren hoog. In opdracht van ZonMw ontwikkelt het Verwey-Jonker Instituut de komende vier jaar een nieuwe werkwijze voor de re-integratie van langdurig zieke medewerkers. Het verhaal van de mens achter de cijfers staat hierbij centraal.

We ontwikkelen een nieuwe werkwijze waarbij werknemers die langdurig zijn uitgevallen met behulp van technologische innovaties zoals Virtual Reality ondersteund worden om weer duurzaam mee te doen op de arbeidsmarkt.

 

Nieuwe kenniskring van start: Re-integratie naar werk

ZonMw stimuleert onderzoek om kennis te ontwikkelen over een effectievere re-integratie naar werk na ziekte. Hoe kunnen opgedane inzichten uit onderzoek eenduidig worden gedeeld met andere relevante partijen? En op welke manier kunnen betrokkenen bij onderzoeksprojecten leren van elkaars uitdagingen? Deze vragen stonden centraal binnen de kenniskring ‘Re-integratie naar werk’, die startte op 3 oktober 2023 in Utrecht.

De belangrijkste doelen van de kenniskring zijn het uitwisselen van kennis en ervaring over de mogelijkheden voor verbeterde re-integratie naar werk na ziekte, het opbouwen van een waardevol netwerk en het afstemmen van resultaten voor heldere communicatie richting praktijk, beleid en onderzoek. Lees meer over de kenniskring.

5 vragen aan ervaringsdeskundige Heidi over 1,5 jaar onderzoek

Heidi is langdurig over haar eigen grenzen gegaan zowel in de jeugdzorg als privé en dit heeft haar natuurlijke veerkracht aangetast. Zij heeft verschillende ervaringen met de ondersteuning van haar herstelproces. Enerzijds de ervaring waarbij de Arbo-arts en organisatie nog meer druk zetten op haar functioneren. Anderzijds de ervaring waarbij ze tijd en ruimte kreeg om terug haar eigen grenzen te voelen en tot rust te komen. Ondersteund door coachende gesprekken en therapieën is het haar gelukt weer recht te veren en een nieuwe baan te vinden. Nu zet zich als in ervaringsdeskundige voor dit project. In een interview stellen wij haar 5 vragen over het project.

Bekijk het interview

Testen van het concept tijdens het landelijke reclasseringscongres

Er is sprake van een groot personeelstekort. Tegelijkertijd staat een grote groep mensen die willen werken aan de kant. Het aan het werk helpen van mensen met een kwetsbaarheid is daarom een opgave die vraagt om nieuwe en verbeterde aanpakken.

Tijdens het Reclasseringscongres Veiligheid & Digitalisering op 6 oktober testten we verschillende VR-belevingen die zich richten op toeleiding naar werk en behoud van talent voor de arbeidsmarkt.

Kennisuitwisseling Arbeidsmarktfonds FCB

Het Arbeidsmarktfonds FCB zet zich in voor een goed werkende arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden voor de branches jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. Hiervoor werken we actief samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in Sociaal Werk werkt!, Jeugdzorg werkt!, en Kinderopvang werkt! Regelmatig wordt er een kennisuitwisseling georganiseerd voor alle collega’s. Op 16 november 2023 was een groep van 15 geïnteresseerde personen aanwezig (branchsecretarissen van jeugdzorg, sociaal werk en kinderopvang, projectleider sociale technologie in sociaal werk, onderzoekers en communicatieadviseurs). Na een introductie door Janneke en presentatie van Ines van stand van zaken heeft Marloes Bekhuis van het Saxion XR-LAB de te nemen stappen voor VR ontwikkeling toegelicht en was er veel ruimte voor vragen en het geven van suggesties voor implementatie binnen de sector en de mogelijke rol van Arbeidsmarktfonds FCB hierbij. In een aansluitende sessie was er volop ruimte voor testen VR protoypes en feedback op ontwikkelde producten zoals een workshop voor werkgevers en handleidingen voor gebruik VR belevingen voor professionals.

Wij werken samen met