Werknemers met burn-out herstellen door inzet van virtual reality?

Bij werknemers sociaalwerk, jeugdzorg en kinderopvang
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 30-11-2022
Artikel
In de sector sociaalwerk, jeugdzorg en kinderopvang zijn de cijfers van uitval door overbelasting en burn-out al jaren hoog. Technologische innovatie kan worden ingezet bij het herstel van een burn-out. Het Verwey-Jonker Instituut gaat daarmee de komende vier jaar met belangrijke partners uit deze sectoren aan de slag. Onderzoeker Ines Schell-Kiehl is projectleider en vertelt er meer over.

Wat gaan jullie doen?

“Met behulp van virtual reality (vr) willen we werknemers, die langdurig met burn-out thuiszitten, behouden voor de arbeidsmarkt. Zowel werknemers als werkgevers krijgen een vr bril en worden getraind. Met behulp van de bril kunnen werknemers verschillende taken en functies uitproberen, die ze zouden willen uitoefenen bij hun terugkeer op de werkvloer. Ook kunnen ze met behulp van vr sollicitatiegesprekken oefenen. Werkgevers krijgen via vr een simulatie om zich beter te kunnen verplaatsen in de werknemers met een burn-out. Hoe voelt dat en wat is er nodig om weer duurzaam aan het werk te kunnen?”

Is virtual reality al eerder ingezet bij herstel van burn-out?

“Het is een innovatief project, in Nederland is vr nog niet eerder voor re-integratie ingezet. We willen de bestaande re-integratiepraktijk versterken en zetten met de vr belevingen in op een combinatie van  bestaande methodieken en digitale technologie.”

Welke partners zijn hierbij betrokken?

“Naast het Verwey-Jonker Instituut is er een aantal consortiumpartners bij dit project betrokken. Het XR Lab van Saxion en Enliven zijn de technische partners en brengen hun expertise op het gebied van virtual reality mee, Human Total Care en Focus Nederland dragen met hun expertise op gebied van verzuimmanagement en re-integratie bij. Het Arbeidsmarktfonds Fonds Collectieve Belangen (FCB) is van en voor alle tweehonderdduizend werknemers en bijna vijfduizend werkgevers in sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang, en vertegenwoordigt het perspectief van werknemers én werkgevers in dit project. Nauw betrokken zijn daarnaast werknemers en werkgevers van Pactum jeugdzorg en last but not least de ervaringsdeskundigen die ons helpen om innovatie tot stand te krijgen die er écht toe doet.”

Hoe wordt dit project gefinancierd?

“We ontvangen voor dit project subsidie vanuit het programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’ van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMW.”

Meer informatie over alle zeven gehonoreerde projecten is te vinden op de website van ZonMW: 7 nieuwe projecten voor betere begeleiding bij re-integratie zieke werknemers bij een andere organisatie.

Ines Schell-Kiehl

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: