Jeugd

Wijkgerichte preventie in het wijkgerichte werken van Ouder- en Kindteams

Download

2019
ISBN 978-90-5830-938-9

Verkenning en advies

Wijkgerichte preventie is een belangrijke taak van het Amsterdamse Ouder- en Kindteam, binnen het wijkgerichte werken. Het Verwey-Jonker Instituut schreef op verzoek van het Ouder- en Kindteam een advies over wat hiervoor nodig is en hoe het vorm kan krijgen, gebaseerd op een verkenning onder betrokkenen. Adviespunten die in dit rapport naar voren komen zijn o.a. het goed onderling benutten van de expertise en ervaring van medewerkers, het ontwikkelen van een teamvisie aansluitend bij wat nodig is in de wijk en het samenwerken met en betrekken van partners in de wijk.

Het advies is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de Werkgroep Preventie van het Ouder- en Kindteam.