Wijkgerichte preventie in het wijkgerichte werken van Ouder- en Kindteams

Verkenning en advies
PublicatiesGepubliceerd op: 07-10-19
Wijkgerichte preventie is een belangrijke taak van het Amsterdamse Ouder- en Kindteam, binnen het wijkgerichte werken. Het Verwey-Jonker Instituut schreef op verzoek van het Ouder- en Kindteam een advies over wat hiervoor nodig is en hoe het vorm kan krijgen, gebaseerd op een verkenning onder betrokkenen.

Adviespunten die in dit rapport naar voren komen zijn o.a. het goed onderling benutten van de expertise en ervaring van medewerkers, het ontwikkelen van een teamvisie aansluitend bij wat nodig is in de wijk en het samenwerken met en betrekken van partners in de wijk.

Het advies is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de Werkgroep Preventie van het Ouder- en Kindteam.

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

Deel deze publicatie op: