Diversiteit

Jeugdteam Pelders- en Hoornseveld, Poelenburg

Download
2017
ISBN 978-90-5830-824-5
9 pag.

De meerwaarde van cultuursensitiviteit en geestelijke gezondheidszorg in het jeugdteam

Jeugd- en sociale wijkteams hebben te maken met gezinnen waar huiselijk geweld en psychische problematiek voorkomen. Naast Nederlandse gezinnen betreft dat ook gezinnen met een migratieachtergrond. Hoe kunnen jeugdteams hun werkwijze zo goed mogen laten aansluiten op deze diverse doelgroep? 
 
In dit onderzoek is de werkwijze van jeugdteam Pelders- en Hoornseveld, Poelenburg in Zaandam onderzocht. In het werkgebied van dit jeugdteam wonen relatief veel gezinnen met problemen. Huiselijk geweld en psychische problemen komen hier vaker voor dan gemiddeld. De ambitie van dit team is om alleen door te verwijzen naar specialistische GGZ als het echt nodig is. Dat maakt de werkwijze van dit jeugdteam bijzonder. De betrokken hulpverleners doen dit door de drempel naar hulp laag te houden, cultuursensitief te werken en door GGZ-hulpverleners vanuit het team psychologische en psychiatrische hulp te laten bieden aan kinderen en hun ouders.
 
Uit ons onderzoek blijkt dat de werkwijze van dit jeugdteam beter is toegesneden op gezinnen die worden aangemeld. Denk hierbij aan gezinnen met complexe problematiek op meerdere leefgebieden en met psychische problemen. Daarnaast zijn dit vaak ook gezinnen met een migratieachtergrond. In het rapport De meerwaarde van cultuursensitiviteit en geestelijke gezondheidszorg in het jeugdteam is de werkwijze van dit jeugdteam geƫvalueerd zodat het team maar ook anderen kunnen leren van de ervaringen.

Deze brochure is een uitgave van Jeugdteam Pelders- en Hoornseveld, Poelenburg in de gemeente Zaanstad. De tekst is geschreven door het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht op basis van een onderzoek dat in opdracht van het jeugdteam is uitgevoerd.