Jeugdteam Pelders- en Hoornseveld, Poelenburg

De meerwaarde van cultuursensitiviteit en geestelijke gezondheidszorg in het jeugdteam
PublicatiesGepubliceerd op: 13-06-17
Jeugd- en sociale wijkteams hebben te maken met gezinnen waar huiselijk geweld en psychische problematiek voorkomen. Naast Nederlandse gezinnen betreft dat ook gezinnen met een migratieachtergrond. Hoe kunnen jeugdteams hun werkwijze zo goed mogen laten aansluiten op deze diverse doelgroep?

 

In dit onderzoek is de werkwijze van jeugdteam Pelders- en Hoornseveld, Poelenburg in Zaandam onderzocht. In het werkgebied van dit jeugdteam wonen relatief veel gezinnen met problemen. Huiselijk geweld en psychische problemen komen hier vaker voor dan gemiddeld. De ambitie van dit team is om alleen door te verwijzen naar specialistische GGZ als het echt nodig is. Dat maakt de werkwijze van dit jeugdteam bijzonder. De betrokken hulpverleners doen dit door de drempel naar hulp laag te houden, cultuursensitief te werken en door GGZ-hulpverleners vanuit het team psychologische en psychiatrische hulp te laten bieden aan kinderen en hun ouders.

Uit ons onderzoek blijkt dat de werkwijze van dit jeugdteam beter is toegesneden op gezinnen die worden aangemeld. Denk hierbij aan gezinnen met complexe problematiek op meerdere leefgebieden en met psychische problemen. Daarnaast zijn dit vaak ook gezinnen met een migratieachtergrond. In het rapport De meerwaarde van cultuursensitiviteit en geestelijke gezondheidszorg in het jeugdteam is de werkwijze van dit jeugdteam geëvalueerd zodat het team maar ook anderen kunnen leren van de ervaringen.

Deze brochure is een uitgave van Jeugdteam Pelders- en Hoornseveld, Poelenburg in de gemeente Zaanstad. De tekst is geschreven door het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht op basis van een onderzoek dat in opdracht van het jeugdteam is uitgevoerd.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: