Diversiteit

Informeel islamitisch onderwijs in Amsterdam-West

Ahmed Hamdi
Trees Pels
Soukaina el Jaouhari

Download
2017
ISBN 987-90-5830-826-9
40 pag.

Quick scan van het pedagogisch klimaat, de inhoud en inrichting van informeel moskee-onderwijs in Amsterdam-West

Het Amsterdamse stadsdeel West heeft al jaren nauw contact met de negen moskeeën in het stadsdeel. Deze moskeeën geven Arabische taallessen en religieuze lessen aan kinderen vanaf 5 jaar, en bereiken daarmee circa 2.500 kinderen. Het stadsdeel wil vanuit een positieve benadering bekijken hoe dit informele onderwijs nu is vormgegeven en hoe het aansluit bij de verschillende belevingswerelden van de kinderen (thuis, moskee, school, samenleving). Deze verkenning beschrijft de lessen in elk van de negen moskeeën, welke ambities en ideeën de moskeebesturen voor de toekomst hebben en welke behoeften er leven. De aanbevelingen in het rapport bieden het stadsdeel en de moskeeën aanknopingspunten om innovatie van dit informele onderwijs verder vorm te geven.