Informeel islamitisch onderwijs in Amsterdam-West

Quick scan van het pedagogisch klimaat, de inhoud en inrichting van informeel moskee-onderwijs in Amsterdam-West
PublicatiesGepubliceerd op: 21-12-17
Het Amsterdamse stadsdeel West heeft al jaren nauw contact met de negen moskeeën in het stadsdeel. Deze moskeeën geven Arabische taallessen en religieuze lessen aan kinderen vanaf 5 jaar, en bereiken daarmee circa 2.500 kinderen.

Het stadsdeel wil vanuit een positieve benadering bekijken hoe dit informele onderwijs nu is vormgegeven en hoe het aansluit bij de verschillende belevingswerelden van de kinderen (thuis, moskee, school, samenleving). Deze verkenning beschrijft de lessen in elk van de negen moskeeën, welke ambities en ideeën de moskeebesturen voor de toekomst hebben en welke behoeften er leven. De aanbevelingen in het rapport bieden het stadsdeel en de moskeeën aanknopingspunten om innovatie van dit informele onderwijs verder vorm te geven.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: