Diversiteit

Inventarisatie diversiteit in de GGz

Jodi Mak
Marjolijn Distelbrink
Gusta Wachter

Download
2016
ISBN 978-90-5830-724-8
30 pag. € 7,50

Verslag van een enquête onder GGz-professionals

Het Verwey-Jonker Instituut heeft, in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Arq Psychotrauma Expert Groep, in het najaar van 2015 een vragenlijst uitgezet onder 51 GGz-professionals. Doel was inzicht te krijgen in de ervaringen met het werken met cliënten met een migrantenachtergrond. Werkwijzen, methoden en instrumenten die GGz-professionals toepassen bij deze doelgroep zijn geïnventariseerd. Ook kwamen belemmeringen naar voren die er zijn om ‘diversiteitsgevoelig’ te werken of bestaande kennis op dit vlak (beter) te benutten. De resultaten worden meegenomen in de ontwikkeling van de generieke module Diversiteit in de GGz die in 2017 verschijnt.