Inventarisatie diversiteit in de GGz

Verslag van een enquête onder GGz-professionals
PublicatiesGepubliceerd op: 14-04-16
Het Verwey-Jonker Instituut heeft, in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Arq Psychotrauma Expert Groep, in het najaar van 2015 een vragenlijst uitgezet onder 51 GGz-professionals. Doel was inzicht te krijgen in de ervaringen met het werken met cliënten met een migrantenachtergrond. Werkwijzen, methoden en instrumenten die GGz-professionals toepassen bij deze doelgroep zijn geïnventariseerd. Ook kwamen belemmeringen naar voren die er zijn om diversiteitsgevoelig te werken of bestaande kennis op dit vlak (beter) te benutten. De resultaten werden meegenomen in de ontwikkeling van de generieke module Diversiteit in de GGz die in 2017 verscheen.

Onderzoekers

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: