Generieke module diversiteit voor de GGZ

PublicatiesGepubliceerd op: 18-10-18
Er is veel kennis ontwikkeld over hoe GGZ-instellingen cliënten met een migratieachtergrond goed kunnen bereiken en behandelen. Deze kennis wordt echter nog onvoldoende toegepast, en vaak worden de gewenste behandelresultaten niet behaald. Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde daarom samen met Arq Psychotrauma Expert Groep en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een module die GGZ-instellingen helpt om de zorg aan cliënten met een migratieachtergrond te optimaliseren.

Dit gebeurde in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. De generieke module diversiteit brengt in kaart hoe zorg aan kan sluiten bij alle patiënten, ongeacht hun herkomst of culturele achtergrond.

De module hoort tot de nieuwe GGZ richtlijnen en standaarden die de laatste jaren zijn ontwikkeld en is in nauwe samenspraak met experts en vertegenwoordigers van patiënten tot stand gekomen. De module is in september 2018 geautoriseerd; een vertaling naar het perspectief van patiënten is te vinden op www.thuisarts.nl.

 

Onderzoekers

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: