Diversiteit

Opvoeddebatten met migrantenvaders

Marjolijn Distelbrink
Shakuur Halane (Trias Pedagogica)
Abdellah Mehraz (Trias Pedagogica)
Pauline Naber (Hogeschool Inholland)
Trees Pels

Download

2015

ISBN 978-90-5830-672-2
83 pag. € 7,00

Een methodiekbeschrijving en -onderbouwing

De methodiek ‘Opvoeddebatten met migrantenvaders’ is enkele jaren geleden ontwikkeld door Trias Pedagogica. De debatten hebben als doel om vaders die niet zo snel worden bereikt door formele opvoedondersteuning met elkaar te laten reflecteren op het vaderschap. Aanvullend krijgen zij kennis over opvoeding en ontwikkeling aangereikt. De methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld voor Marokkaanse vaders, maar wordt recent ook uitgevoerd met Somalische en Ghanese vaders. Het Verwey-Jonker Instituut werkte met de ontwikkelaars en met Hogeschool Inholland aan de beschrijving van de toepassing van de methodiek bij deze nieuwe groepen, en aan de onderbouwing van de methodiek. Dit rapport vormt het produkt van deze samenwerking. Eerder verscheen de methodiekbeschrijving van ‘Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders’. Deze is eveneens te downloaden op de website van het Verwey-Jonker Instituut. De methodiekbeschrijving en -onderbouwing is gefinancierd door ZonMw.