Opvoeddebatten met migrantenvaders: een methodiekbeschrijving en -onderbouwing

Een methodiekbeschrijving en -onderbouwing
PublicatiesGepubliceerd op: 19-03-15
De methodiek ‘Opvoeddebatten met migrantenvaders’ is enkele jaren geleden ontwikkeld door Trias Pedagogica. De debatten hebben als doel om vaders die niet zo snel worden bereikt door formele opvoedondersteuning met elkaar te laten reflecteren op het vaderschap.

 

Aanvullend krijgen zij kennis over opvoeding en ontwikkeling aangereikt. De methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld voor Marokkaanse vaders, maar wordt recent ook uitgevoerd met Somalische en Ghanese vaders. Het Verwey-Jonker Instituut werkte met de ontwikkelaars en met Hogeschool Inholland aan de beschrijving van de toepassing van de methodiek bij deze nieuwe groepen, en aan de onderbouwing van de methodiek. Dit rapport vormt het produkt van deze samenwerking. Eerder verscheen de methodiekbeschrijving van ‘Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders’. Deze is eveneens te downloaden op de website van het Verwey-Jonker Instituut. De methodiekbeschrijving en -onderbouwing is gefinancierd door ZonMw.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: