Diversiteit

Nader onderzoek beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden

Ron van Wonderen
Willem Wagenaar (Anne Frank Stichting)

Met medewerking van:
Annemarike Stremmelaar (NIOD)

Download
2015

Uit het surveyonderzoek Antisemitisme onder jongeren in Nederland (2015)
bleek dat islamitische jongeren aanzienlijk minder positief denken over
zionisten dan over Joden. En dat zij veel minder positief waren over
zionisten dan andere jongeren. Deze uitkomsten riepen de vraag op welke
idee├źn en beelden islamitische jongeren dan hebben ten aanzien van
zionisten, zionisme en Joden. Wat verstaan zij onder die begrippen en welke
verschillen zien zij daar tussen? Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid verzocht daarom een kwalitatief vervolgonderzoek om deze
vraag te beantwoorden. In dit rapport vindt u de resultaten.