Antisemitisme onder jongeren in Nederland

PublicatiesGepubliceerd op: 16-06-15
De afgelopen jaren vonden verschillende antisemitische incidenten plaats die toen, en in bepaalde mate nog steeds, zorgen voor onrust in de Nederlandse samenleving. Hoewel de meeste antisemitische incidenten, arrestaties en strafzaken plaatsvonden binnen de voetbalcontext, blijken de antisemitische incidenten gerelateerd aan het Midden-Oostenconflict de meeste impact te hebben.

Om beter zicht te krijgen op de omvang, oorzaken en triggerfactoren van antisemitisme hebben het Verwey-Jonker Instituut en de Anne Frank Stichting in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2400 jongeren op dit onderwerp bevraagd. In deze publicatie vindt u de resultaten, met daarin antwoord op deze vragen:

 

  1. In welke mate komen antisemitische vooroordelen voor onder welke
    groepen jongeren?
  2. Wat zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan het ontstaan van antisemitische vooroordelen onder jongeren?
  3. Welke triggerfactoren leiden tot het daadwerkelijk uiten van antisemitisme onder jongeren?
  4. In hoeverre zijn de gevonden factoren die bijdragen aan antisemitische vooroordelen en daadwerkelijke uitingen van antisemitisme uniek, in vergelijking met factoren die bijdragen aan andere vormen van racisme en discriminatie?

Thema's

Deel deze publicatie op: