Nader onderzoek beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden

PublicatiesGepubliceerd op: 04-11-15
Uit het surveyonderzoek Antisemitisme onder jongeren in Nederland (2015) bleek dat islamitische jongeren aanzienlijk minder positief denken over zionisten dan over Joden. En dat zij veel minder positief waren over zionisten dan andere jongeren.
Deze uitkomsten riepen de vraag op welke ideeën en beelden islamitische jongeren dan hebben ten aanzien van zionisten, zionisme en Joden. Wat verstaan zij onder die begrippen en welke verschillen zien zij daar tussen? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht daarom een kwalitatief vervolgonderzoek om deze vraag te beantwoorden. In dit rapport vindt u de resultaten.

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: