Nader onderzoek beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 04-11-15

Nader onderzoek beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden

Ron van Wonderen
Willem Wagenaar (Anne Frank Stichting)

Met medewerking van:
Annemarike Stremmelaar (NIOD)

Download
2015

Uit het surveyonderzoek Antisemitisme onder jongeren in Nederland (2015)
bleek dat islamitische jongeren aanzienlijk minder positief denken over
zionisten dan over Joden. En dat zij veel minder positief waren over
zionisten dan andere jongeren. Deze uitkomsten riepen de vraag op welke
ideeën en beelden islamitische jongeren dan hebben ten aanzien van
zionisten, zionisme en Joden. Wat verstaan zij onder die begrippen en welke
verschillen zien zij daar tussen? Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid verzocht daarom een kwalitatief vervolgonderzoek om deze
vraag te beantwoorden. In dit rapport vindt u de resultaten.

publicaties/2015/antisemitisme-onder-jongeren-in-nederland

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp -met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek- te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema