Jeugd

Meta-analyse proeftuinen Om het Kind

Rob Gilsing
Marjolijn Distelbrink
Trees Pels
Sanna de Ruiter
Jeroen Slot

Volledige tekst

2014

127 pag.

 
In de aanloop naar de nieuwe jeugdwet experimenteerde de gemeente Amsterdam met wijkteams jeugd (Ouder- en kindteams). Het bieden van laagdrempelige ondersteuning op locaties dichtbij ouders en jeugdigen was de opdracht van deze wijkteams. Ook dienen zij snel door te verwijzen indien er meer hulp nodig is. De eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze zijn in deze analyse geëvalueerd en wordt er antwoord gegeven op de vraag: in hoeverre van de nieuwe werkwijze verwacht mag worden dat deze bijdraagt aan het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen? Het streven van de gemeente is een betere en kostenefficiëntere jeugdzorg, door meer preventie (‘kleine problemen blijven klein’) en de inzet van eigen kracht.

Voor de meta-analyse zijn verschillende bronnen gebruikt, zoals concrete casussen en een enquête onder ouder- en kind adviseurs (oka’s). Het eerder gepubliceerde casusonderzoek is hier te vinden.