Meta-analyse proeftuinen Om het Kind

PublicatiesGepubliceerd op: 07-01-15
In de aanloop naar de nieuwe jeugdwet experimenteerde de gemeente Amsterdam met wijkteams jeugd (Ouder- en kindteams). Het bieden van laagdrempelige ondersteuning op locaties dichtbij ouders en jeugdigen was de opdracht van deze wijkteams.

Ook dienen zij snel door te verwijzen indien er meer hulp nodig is. De eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze zijn in deze analyse geëvalueerd en wordt er antwoord gegeven op de vraag: in hoeverre van de nieuwe werkwijze verwacht mag worden dat deze bijdraagt aan het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen? Het streven van de gemeente is een betere en kostenefficiëntere jeugdzorg, door meer preventie (‘kleine problemen blijven klein’) en de inzet van eigen kracht.

Voor de meta-analyse zijn verschillende bronnen gebruikt, zoals concrete casussen en een enquête onder ouder- en kind adviseurs (oka’s). 

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: