Diversiteit

Een vader is meer dan 100 meesters

Auteurs (red.)
Trees Pels
Susan Ketner
Pauline Naber (Hogeschool Inholland)

Auteurs
Marjolijn Distelbrink
L. van Lier (Hogeschool Inholland)
Veerle Knippels (Hogeschool Inholland)
Jere Zandijk

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-487-2
97 pag. € 9,50

 

Versterken van vaderschap in Amsterdam

De inbreng van vaders in de opvoeding van kinderen krijgt steeds meer aandacht in beleid en praktijk. Dat is nodig, want een actieve inbreng van vaders is niet vanzelfsprekend. In alle sociale lagen van de Nederlandse samenleving, in de stad en op het platteland, in allochtone en autochtone gezinnen, hebben moeders traditiegetrouw het grootste aandeel in de zorg en opvoeding van kinderen. Er is nog een wereld te winnen met de emancipatie van vaders. De Kenniswerkplaats Tienplus heeft in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van Amsterdam in kaart gebracht hoe het ervoor staat met het vaderschap in de diverse Amsterdamse bevolking. Dit rapport beschrijft welke initiatieven er zijn om mannenemancipatie, in het bijzonder vaderschap, te stimuleren en hoe vaderschap verder kan worden versterkt.

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?
Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. De Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals dat de toegankelijkheid, het bereik en de effectiviteit van voorzieningen voor (opvoed)ondersteuning wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), verschillende stadsdelen, Hogeschool Inholland, de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut. De Kenniswerkplaats wordt gefinancierd door ZonMw.

www.kenniswerkplaats-tienplus.nl