Een vader is meer dan 100 meesters

Versterken van vaderschap in Amsterdam
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
De inbreng van vaders in de opvoeding van kinderen krijgt steeds meer aandacht in beleid en praktijk. Dat is nodig, want een actieve inbreng van vaders is niet vanzelfsprekend. In alle sociale lagen van de Nederlandse samenleving, in de stad en op het platteland, in allochtone en autochtone gezinnen, hebben moeders traditiegetrouw het grootste aandeel in de zorg en opvoeding van kinderen.

Er is nog een wereld te winnen met de emancipatie van vaders. De Kenniswerkplaats Tienplus heeft in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van Amsterdam in kaart gebracht hoe het ervoor staat met het vaderschap in de diverse Amsterdamse bevolking. Dit rapport beschrijft welke initiatieven er zijn om mannenemancipatie, in het bijzonder vaderschap, te stimuleren en hoe vaderschap verder kan worden versterkt.

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. De Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals dat de toegankelijkheid, het bereik en de effectiviteit van voorzieningen voor (opvoed)ondersteuning wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), verschillende stadsdelen, Hogeschool Inholland, de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut. De Kenniswerkplaats wordt gefinancierd door ZonMw.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: