Jeugd

Jongeren en hun geloof


Publicatie is te bestellen via de website van FORUM

Volledige tekst (pdf)

2011

ISBN 978-90-5714-159-1
117 pag.

Geloofsbeleving van religieuze jongeren in de Nederlandse samenleving

Er is in Nederland nog weinig vergelijkend onderzoek gedaan onder religieuze jongeren. Hoe beleven zij hun geloof? Hoe ontwikkelen en ervaren zij hun religieuze identiteit in een goeddeels seculiere context? Hoe hebben de religieuze jongeren zich georganiseerd? En hebben zij behoefte aan ondersteuning?

Gelovige jongeren ontwikkelen hun religieuze identiteit in een voornamelijk seculiere samenleving. Steun vinden ze onder meer bij andere jongeren. Of ze nu joods, christelijk of hindoe zijn: in veel opzichten lijken deze jongeren op elkaar. Het geloof is een belangrijk onderdeel van hun identiteit en klinkt door in hun dagelijks leven. Verschillen tussen de diverse groepen hebben vooral te maken met de mate van ondersteuning in het gezin, de organisatiegraad en de erkenning van het desbetreffende geloof in de samenleving. Hoe orthodoxer de jongeren zijn, hoe meer behoefte ze hebben aan betrouwbare informatie van religieuze autoriteiten en aan andere gelovige jongeren als gesprekspartner.

In 2008 is Jongeren en hun islam gepubliceerd. Jongeren en hun geloof doet verslag van een onderzoek naar christelijke, hindoe- en joodse jongeren.