Diversiteit

Opvoeding in de migratiecontext

Volledige tekst (pdf)

Bijlage onderzoek 1998-2008 (pdf)

2009

ISBN 978-90-5830-3004
100 pag. € 9,50

Review van onderzoek naar de opvoeding in gezinnen van nieuwe Nederlanders

Het afgelopen decennium is het nodige wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over opvoeding in de migratiecontext. In een minderheid van de publicaties is opvoeding het hoofdthema. Vaak gaat het ook om studies waarin dat een van de onderzochte onderwerpen is. Deze publicatie brengt de kennis uit het afgeronde en nog lopende onderzoek thematisch bijeen en laat zien waar hiaten in de onderzoekskennis bestaan.

Naast algemene thema's als veranderingen en diversiteit in opvoedingswaarden en opvoedpraktijken komen specifieke onderwerpen aan de orde. Onder andere de religieuze opvoeding, opvoeding tussen twee vuren, seksespecifieke opvoeding en problematische opvoedsituaties. Daarnaast gaan de auteurs in op de behoeften aan opvoedingsondersteuning en de mate waarin het aanbod daarbij aansluit.

De studie is verricht in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De publicatie is interessant voor een ieder die zich onderzoeksmatig of beleidsmatig bezighoudt met de gezinsopvoeding in migrantengezinnen. Een bijlage met samenvattingen van de geraadpleegde onderzoeken is hier te downloaden.