Diversiteit

Meetladder Diversiteit Interventies

Verhoging van bereik en effectiviteit van interventies voor (etnische) doelgroepen

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de effectiviteit van interventies die tot doel hebben gezinnen, ouders of jeugdigen te ondersteunen. De vraag of een interventie effectief is, is niet zomaar te beantwoorden. Effectief voor wie? Interventies zijn bijvoorbeeld weinig onderzocht op hun effectiviteit voor niet-westerse migranten. Het gevolg is vaak: ondergebruik en voortijdige uitval. Daarom zijn criteria nodig om interventies systematisch te beoordelen op hun diversiteitsgevoeligheid.  

Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde in opdracht van het ministerie van VROM/Wonen, Wijken en Integratie een meetladder met tien aandachtspunten. Ze gaan over de methodische kern van de interventie, maar ook over randvoorwaarden om groepen beter te bereiken en te helpen, zoals de competenties van professionals, de communicatie en de werving.

Het rapport laat verder zien welke stappen nodig zijn om de meetladder te operationaliseren, toetsen en verankeren in bestaande standaarden. De meetladder is interessant voor een ieder die betrokken is bij het ontwikkelen, beoordelen of toepassen van interventies.

Van Deel II, Meetladder Diversiteit Interventies, is een Engelse vertaling beschikbaar: English Translation of Part II Diversity Developmental Tool for Interventions (pdf)