Meetladder Diversiteit Interventies

Verhoging van bereik en effectiviteit van interventies voor (etnische) doelgroepen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de effectiviteit van interventies die tot doel hebben gezinnen, ouders of jeugdigen te ondersteunen. De vraag of een interventie effectief is, is niet zomaar te beantwoorden. Effectief voor wie? Interventies zijn bijvoorbeeld weinig onderzocht op hun effectiviteit voor niet-westerse migranten. Het gevolg is vaak: ondergebruik en voortijdige uitval. Daarom zijn criteria nodig om interventies systematisch te beoordelen op hun diversiteitsgevoeligheid.

Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde in opdracht van het ministerie van VROM/Wonen, Wijken en Integratie een meetladder met tien aandachtspunten. Ze gaan over de methodische kern van de interventie, maar ook over randvoorwaarden om groepen beter te bereiken en te helpen, zoals de competenties van professionals, de communicatie en de werving.

Het rapport laat verder zien welke stappen nodig zijn om de meetladder te operationaliseren, toetsen en verankeren in bestaande standaarden. De meetladder is interessant voor een ieder die betrokken is bij het ontwikkelen, beoordelen of toepassen van interventies.

Van Deel II, Meetladder Diversiteit Interventies, is een Engelse vertaling beschikbaar: English Translation of Part II Diversity Developmental Tool for Interventions (pdf)

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: