Diversiteit

Allochtone vrouwen doen mee!

Eerste generatie allochtone vrouwen in Rotterdam en hun perspectief op activering

Het 'activeren' van allochtone vrouwen is een van de speerpunten van het Sociaal Platform Rotterdam. Een flink deel van de eerste generatie allochtone vrouwen in Rotterdam neemt nog onvoldoende deel aan het maatschappelijk leven, als gevolg van een lage opleiding, beperkte kennis van de Nederlandse maatschappij en geringe taalbeheersing. Dit geldt voor de vrouwen van de pioniersgeneratie die vanaf de jaren zeventig naar Nederland migreerde, maar ook voor veel vrouwen die later als huwelijksmigrant naar Nederland kwamen. Deze vrouwen hebben vaak een beperkte actieradius en zijn sterk gebonden aan de directe omgeving en buurt. Met hun participatie in buurtverbanden is naast hun eigen ontwikkeling ook het bredere buurtbelang gediend.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van het SPR onderzoek verricht naar de wijze waarop allochtone vrouwen in vier Rotterdamse wijken betrokken zijn bij hun buurt en wat voor hen belemmeringen en kansen zijn om te participeren. Ook is gekeken naar hun wensen en behoeften op dit punt. Op grond van deze gegevens doen de auteurs aanbevelingen om de participatie(mogelijkheden) van eerste generatie allochtone vrouwen te vergroten.