Diversiteit

Het opzetten van een landelijke infrastructuur van decentrale AMA-Grassroots' panels

Drs. Marjan de Gruijter
Dr. Rally Rijkschroeff
Drs. Marieke Wentink
Drs. Sandra ter Woerds

Volledige tekst (pdf)

2002

ISBN 90-5830-104-4
55 pag.

Naar het persbericht

Verslag van het pilotproject

In dit rapport wordt verslag gedaan van het pilotproject Het opzetten van een landelijke infrastructuur van decentrale AMA-Grassroots’ panels. Dit project is uitgevoerd met subsidie van het Europese Vluchtelingen Fonds (EVF) en het Ministerie van VWS. In het project staan Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) als bijzonder categorie van jonge vluchtelingen centraal. Doel van het project is het verbeteren van de situatie van de AMA’s die in de opvang verblijven. Van het project zijn drie publicaties verschenen.

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de grassroots’ panelmethodiek en de opzet van het project. Na een proces- en uitkomstenevaluatie volgt een beschouwing over de resultaten van gehele project.
Het gaat om het ontwikkelen van een vernieuwende methodiek waarbij de kwetsbare groep van AMA’s in de gelegenheid gesteld worden om via AMA grassroots’ panels zelf actief bij te dragen aan hun persoonlijke toekomsttraject. AMA grassroots’ panels kunnen allereerst ertoe bijdragen dat de faciliteiten die in de opvang worden geboden beter worden afgestemd op de behoeften van de AMA’s zelf: ondersteuning op maat. Daarnaast bevordert het deelnemen aan een AMA grassroots' panel de zelfredzaamheid en de sociale competentie van de AMA’s. Door hun deelname aan een AMA grassroots’ panel kunnen AMA’s via toekomstgerichte programma’s in groepsverband werken aan hun persoonlijk toekomstperspectief. Met het opzetten van een landelijke infrastructuur van decentrale AMA grassroots’ panels ontstaat tevens een communicatiekanaal voor beleidsmakers, hulpverleners en andere betrokkenen.

Zie ook: Methodiek voor AMA-grassroots’ panels
Zie ook: Handleiding voor begeleiders van AMA-grassroots’ panels