Methodiek voor AMA-Grassroots’ panels

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
In dit rapport wordt verslag gedaan van het pilotproject Het opzetten van een landelijke infrastructuur van decentrale AMA-Grassroots panels. Dit project is uitgevoerd met subsidie van het Europese Vluchtelingen Fonds (EVF) en het Ministerie van VWS. In het project staan Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) als bijzonder categorie van jonge vluchtelingen centraal. Doel van het project is het verbeteren van de situatie van de AMA’s die in de opvang verblijven.

Van het project zijn drie publicaties verschenen.

In dit onderdeel gaat het om de methodiek waarbij AMA’s in de gelegenheid worden gesteld zich breed te oriënteren op een verblijf en/of toekomst in Nederland.
In zeven bijeenkomsten wordt aan de hand van diverse werkvormen aandacht besteed aan het vormen van je eigen mening en het articuleren van wensen en verwachtingen. De bijeenkomsten worden begeleid door een ex-AMA. De ervaringen van deze begeleiders en hun bereidheid deze te delen met de deelnemers vormen een belangrijk onderdeel van deze methodiek. Voor de begeleiders is de hierna volgende, aparte handleiding verschenen.

Zie ook: Handleiding voor begeleiders van AMA-grassroots panels
Zie ook: Het opzetten van een landelijke infrastructuur van decentrale AMA-grassroots panels

Onderzoekers

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: