Zelfbeschikkingsrecht en eergerelateerd in geweld

Position paper Verwey-Jonker Instituut in reactie op de nota van VVD Tweede Kamerlid Bente Becker
PublicatiesGepubliceerd op: 01-10-20
In Nederland heb je als individu het recht om keuzes te maken over je eigen leven. Zelfbeschikking gaat over het kunnen en mogen maken van die eigen keuzes, over bijvoorbeeld je opleiding, werk, vrije tijd, partnerkeuze, op jezelf wonen, scheiding of religie, zonder enige druk of dwang.

In de Nederlandse democratische rechtsstaat hebben mensen gelijke rechten en plichten. Maar zelfbeschikking is nog geen vanzelfsprekendheid. In sommige gemeenschappen wegen collectieve normen en waarden zwaarder dan die van het individu. Dit kan enerzijds zeer positief werken omdat zo’n gemeenschap een stevig sociaal netwerk is, dat bescherming en veiligheid biedt en waarin mensen elkaar steunen. Anderzijds kan deze bescherming in overmatige sociale controle omslaan. In zo’n geval komt het zelfbeschikkingsrecht van het individu te veel onder druk te staan.

De commissie voor  Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 30 september 2020 in zes verschillende sessies van 25 minuten met diverse betrokkenen en deskundigen in een rondetafelgesprek gesproken. In het eerste blok van het rondetafelgesprek – het fenomeen eergerelateerd geweld – heeft Roos de Wildt namens het Verwey-Jonker Instituut gesproken over zelfbeschikkingsrecht en eergerelateerd in geweld. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt woensdag 7 oktober 2020 een notaoverleg over de initiatiefnota.

Voor meer informatie zie de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: