Werkenden met een kleine beurs (bijlage)

Highlights voor onderzoek en beleid
PublicatiesGepubliceerd op: 26-11-18
In het onderzoek ‘Werkenden met een kleine beurs’ is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Van huishoudens op of onder de armoedegrens is bekend dat zij veel financiële problemen ervaren. Minder is bekend over de groep Nederlanders die net boven het sociaal minimum zitten. Dit onderzoek, dat mogelijk is gemaakt door Instituut Gak, is gericht op het verkrijgen van inzicht in de leefwijze en het bestedingspatroon van deze groep.

In deze bijbehorende bijlage staan de highlights van het onderzoek voor onderzoekers en beleidsmakers.

Eerder verschenen publicaties:
* Onderzoek: Werkenden met een kleine beurs
* Ondersteunen van werkenden met een kleine beurs

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: