Waardenopvoeding in diversiteit – het begint met een gesprek

Achtergrondartikel bij de teambijeenkomst
PublicatiesGepubliceerd op: 01-02-24
Ouders met een migratieachtergrond hebben deels dezelfde opvoedvragen als elke andere ouder. Maar ze hebben ook specifieke vragen of problemen die te maken hebben met hun achtergrond of positie als migrant. KIS ontwikkelde een teambijeenkomst, bedoeld om beroepskrachten die werken met ouders in wijk – en jeugdteams of CJG’s inzicht te geven in de opvoeddilemma’s waar migrantenouders tegenaan lopen zodat zij hen beter kunnen ondersteunen.

In de teambijeenkomst, getiteld Waardenopvoeding in Diversiteit, komen thema’s als discriminatie, negatieve beeldvorming, anti-racistisch opvoeden en religie voorbij. Het materiaal dat KIS hiervoor ontwikkelde is zo opgezet dat een teamleider of teamlid deze zelf met zijn of haar team kan uitvoeren. Door het handige, thematische keuzemenu kunnen oefeningen en filmpjes worden geselecteerd naar gelang de thema’s en de doelgroep waar het specifieke team in de praktijk mee te maken heeft. De teambijeenkomst is oorspronkelijk gemaakt in 2017 en in 2023 aangevuld met nieuwe teksten en filmpjes.

Het pakket voor het houden van de teambijeenkomst bestaat uit een Powerpoint presentatie, een leidraad voor de gespreksleider, videofragmenten en een achtergrondartikel dat ook via www.kis.nl is te downloaden.

ISBN 978-94-6409-257-8
22 pag.
2023

Download via KIS

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: